Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Rekrutacja 2021/2022

Klasa

Przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym

Przedmioty punktowane
w rekrutacji

1A

 klasa

humanistyczno-prawniczo-filmowa

·         język polski 

·         historia 

·         wiedza o społeczeństwie  lub  II j. obcy*

 

·         język polski

·         matematyka

·         historia

·         WOS lub j. obcy**-jeden przedmiot wybrany, z którego jest lepsza ocena.

1B

klasa

lingwistyczno-turystyczno-psychologiczna

·         j. angielski

·         II j. obcy* lub WOS  lub j. polski

·         geografia  lub biologia

 

·         język polski

·          matematyka

·         język obcy

·         biologia lub geografia - jeden przedmiot wybrany, z którego jest lepsza ocena

1d

klasa

medyczno- weterynaryjno-ekologiczna z rozszerzoną matematyką lub
j. angielskim

·         biologia 

·         chemia

·         matematyka lub j. angielski

 

·         język polski

·         matematyka

·         biologia lub chemia lub j. obcy**

 dwa przedmioty wybrane z trzech, z których są lepsze oceny.

 

*II język obcy do wyboru: j. rosyjski, j. niemiecki, j. francuski będzie nauczany w zakresie rozszerzonym, jeśli jego wybór zadeklaruje co najmniej 12 uczniów, w przeciwnym razie uczeń będzie miał rozszerzony WOS ( 1a ) i WOS lub j. polski ( 1b, ten, który wybierze więcej osób), a wybranego przez siebie II języka obcego będzie się uczył w zakresie podstawowym

Przedmioty do wyboru :1a-WOS,

                                       1b- geografia lub biologia

                                       1d- matematyka lub j. angielski

będą nauczane w zakresie rozszerzonym, jeśli wybierze je minimum 12 osób.

 

**punktowany jest język obcy obowiązkowy lub inny przedmiot wskazany w rekrutacji do danej klasy,
 z którego kandydat uzyskał wyższą ocenę.

 

Propozycje kierunków nauczania w LO nr III
dla absolwentów szkół podstawowych    na rok szkolny 2021/2022

 

A klasa

humanistyczno-prawniczo-filmowa
(rozszerzenia: I-j. polski, II-historia, III-WOS/drugi język obcy)

Klasa umożliwia kontynuację nauki na kierunkach:

·         humanistycznych ( rozszerzony j. polski, historia i do wyboru WOS lub drugi język obcy), np.: filologie polska i obce, dziennikarstwo, historia, politologia, socjologia…,

·         na prawie- oprócz właściwych rozszerzeń- współpraca z UMCS, również kierunkiem prawniczym i spotkania z przedstawicielami różnych zawodów prawniczych,

·         filmowych, filmoznawczych i artystycznych- kino studyjne, koło teatralne, rozwijanie uzdolnień artystyczno-medialnych poprzez występy  w licznych uroczystościach , prace
w telewizji Bronek-TV i radio Bronek-Fm,

·         Ponadto pozwala na rozszerzenie j. obcych ( niemiecki, rosyjski, francuski), co umożliwia studia i pracę również za granicą.

B klasa

lingwistyczno-turystyczno-psychologiczna
(rozszerzone: I- j. angielski, II- WOS/drugi język obcy/j. polski ,III- biologią/geografia)

Klasa umożliwia kontynuację nauki na kierunkach:

·         humanistycznych ( rozszerzony j. angielski, j. polski/ WOS lub drugi język obcy),zwłaszcza na lingwistyce i kierunkach językoznawczych oraz filologiach obcych,

·         na psychologii (rozszerzony  j. polski i biologia) i kierunkach medycznych nie wymagających chemii, np. fizjoterapia, analityka medyczna, biologia medyczna, sądowa..

·         na różnorodnych kierunkach związanych z turystyką ( rozszerzenie geografii i języków obcych),

·         ponadto pozwala na rozszerzenie j. obcych ( angielski, niemiecki, rosyjski, francuski), co umożliwia studia i pracę również za granicą.

D klasa

medyczno- weterynaryjno-ekologiczna

z rozszerzoną matematyką lub j. angielskim
(rozszerzone: I- biologia, II-chemia oraz III- do wyboru: matematyka lub j. angielski)

Klasa umożliwia kontynuację nauki na kierunkach:

·         medycynie i na szeroko pojętych kierunkach z nią związanych ( stomatologia, farmacja, fizjoterapia, radioterapia, analityka medyczna, medycyna sądowa…),

·         na weterynarii oraz wszelkich kierunkach związanych z ekologią,

·         na kierunkach uniwersyteckich związanych z biologią, chemią i matematyką,

·         matematyczno-chemicznych uniwersyteckich i szeroko rozumianych politechnicznych – studia inżynierskie ( rozszerzenie matematyki i chemii),

·         na kierunkach ekonomicznych ( rozszerzona matematyka),

·         ponadto pozwala na rozszerzenie j, angielskiego, co umożliwia studia i pracę również za granicą.