Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Poznaj naszą szkołę

 

KLASA

ROZSZERZENIA

INFORMACJE O KLASACH

1A

humanistyczno-prawniczo-filmowa

 

 

1.      j. polski

2.      historia

3.      WOS lub
 II  j. obcy*

punktowane
w rekrutacji
:

·         język polski

·         matematyka

·         historia

·         WOS lub j. obcy-jeden przedmiot, z lepszą oceną.

Klasa humanistów przygotowuje do konkursów
i olimpiad, o czym świadczą liczne sukcesy. Umożliwia dalszą naukę na kierunkach: humanistycznych-  filologie polska i obce, dziennikarstwo, historia, politologia, socjologia, na prawie, kierunkach filmoznawczych filmowych, i artystycznych. Pozwala na rozszerzenie j. obcych, co umożliwia studia za granicą. Klasa objęta jest patronatem  naukowym  UMCS w Lublinie (wydziały - filologii polskiej i prawa) oraz  patronatem wydziałów anglistyki, germanistyki, romanistyki i rusycystyki nad grupami językowymi. Uczniowie   uczestniczą w wykładach  kadry naukowej UMCS. Atutem klasy są: koło teatralne, kino studyjne -poznawanie w ramach j. polskiego klasyki kina polskiego i  światowego, Bronek-TV i Radio-Fm.

1B

lingwistyczno-turystyczno-psychologiczna

 

1.        j. angielski

2.        II j. obcy*lub WOS lub
 j. polski

3.        geografia lub biologia

punktowane
w rekrutacji
:

·         język polski

·         matematyka

·         język obcy

biologia lub geografia - jeden przedmiot, z lepszą oceną

Klasa dla pasjonatów j. obcych - daje do wyboru dwie ścieżki dydaktyczne: lingwistyczno -psychologiczną (z biologią) lub lingwistyczno-turystyczną (z geografią). Umożliwia dalszą naukę na kierunkach: humanistycznych- lingwistyce i językoznawstwie, na filologiach obcych, na psychologii, AWF i kierunkach medycznych nie wymagających chemii, np. fizjoterapia, analityka medyczna, biologia medyczna, na kierunkach turystycznych. Rozszerza j. obce, co umożliwia studia i pracę za granicą. Przygotowuje do certyfikatów z  języków obcych i  międzynarodowych egzaminów. Mamy podpisany z UMCS  patronat naukowy nad profilem  (anglistyka, lingwistyka stosowana) oraz z germanistyką, romanistyką i rusycystyką nad grupami językowymi. Uczniowie pracują w Bronek-TV, Radio-Fm, uczestniczą w wycieczkach zagranicznych.

  

KLASA

ROZSZERZENIA

INFORMACJE O KLASACH

1c

matematyczno-informatyczno-geograficzna

 

1.        matematyka

2.        fizyka lub chemia lub geografia

3.        informatyka  lub
 
j. angielski

punktowane
 w rekrutacji:

·         język polski

·         matematyka

·         chemia lub fizyka lub geografia lub j. obcy-  dwa przedmioty, z  lepszą oceną

Klasa dla zainteresowanych wiedzą matematyczno –przyrodniczą. Ma patronat naukowy  Politechniki Świętokrzyskiej i Lubelskiej, współpracuje też z AGH w zakresie przedmiotów ścisłych oraz ma patronat UMCS nad grupami językowymi. Umożliwia dalszą naukę na kierunkach: matematyczno-fizyczno- chemicznych i politechnicznych- studia inżynierskie, ekonomiczne, informatyczne i elektroniczne. Pozwala na rozszerzenie j. angielskiego, co umożliwia studia również za granicą. Uczniowie tej klasy zdobywają wysokie miejsca w olimpiadach i konkursach z przedmiotów ścisłych i technicznych.  Oprócz intensywnej nauki, uczniowie organizują imprezy artystyczne z matematyką w roli głównej, pracują w Bronek-TV i Radio-Fm.

1d

medyczno- weterynaryjno-ekologiczna

 

 

1.     biologia

2.     chemia

oba przedmioty w  zwiększonej liczbie godzin

 punktowane 

w rekrutacji:

·         język polski

·         matematyka

·         biologia lub chemia lub j. obcy- dwa przedmioty z lepszą oceną

Klasa dla zainteresowanych  światem, przyrodą, chemią. Umożliwia dalszą  naukę na kierunkach: medycznych i pokrewnych, jak stomatologia, farmacja, fizjoterapia, radioterapia, analityka medyczna, medycyna sądowa, na weterynarii, AWF oraz wszelkich kierunkach związanych  z ekologią, także na  uniwersyteckich związanych z biologią i chemią. Na realizację przedmiotów kierunkowych przeznaczona jest znacznie większa liczba godzin niż wymagane minimum. Od wielu lat klasa współpracuje z Wydziałem Chemii UJ, obecnie również z AGH.  Dodatkowo patronat nad grupami językowymi w tej klasie objęły wydziały UMCS w Lublinie -germanistyki, romanistyki, anglistyki i rusycystyki. Uczniowie tej klasy sięgają po laury olimpiad i konkursów, świetnie zdają maturę, a ilość osób otrzymujących rokrocznie indeksy na medycynę jest największa w mieście.

                                                                                                                   Dołącz do Nas!!!         ZAPRASZAMY !!!!


*II język obcy do wyboru: j. rosyjski, j. niemiecki, j. francuski będzie nauczany w zakresie rozszerzonym, jeśli jego wybór zadeklaruje co najmniej 12 uczniów, w przeciwnym razie uczeń będzie miał rozszerzony WOS ( 1a ) i WOS lub j. polski ( 1b, ten, który wybierze więcej osób), a wybranego  II języka  będzie się uczył w zakresie podstawowym.                  Przedmioty do wyboru  w klasach 1a,1b, 1c będą nauczane w zakresie rozszerzonym, jeśli wybierze je minimum 12 osób.                                                                                                                  

 

A ponadto oferujemy uczniom wszystkich klas:

§ kształcenie w każdej dziedzinie: humanistycznej, lingwistycznej, matematycznej i biologiczno-chemicznej (13 przedmiotów rozszerzonych do wyboru przez ucznia w czterech różnych profilach);

§ rozwijanie swoich zainteresowań na zajęciach kółek przedmiotowych, SKS oraz  w życiu społecznym szkoły- prężnie działający Samorząd Uczniowski;

§  doskonalenie-umiejętności pozwalających lepiej zdać maturę na poziomie podstawowym z matematyki, j. polskiego i j. angielskiego na dodatkowo przydzielonych godzinach lekcyjnych, a znajomości języków obcych
i poznawanie świata na  zagranicznych wycieczkach i kursach  językowych;

§ pracę z kadrami dydaktycznym uczelni wyższych-patronaty naukowe UMCS, Politechnika Świętokrzyska, Politechniki Lubelskiej, współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim i AGH w Krakowie;

§ naukę w nowoczesnych warunkach- wszystkie sale lekcyjne z dostępem do Internetu i sprzętem audiowizualnym, 23 pracownie o charakterze multimedialnym- rzutniki, komputery, tablice interaktywne, wizualizery;

§ osiąganie sukcesów w konkursach i olimpiadach dzięki współpracy z bardzo dobrze wykształconą i doświadczoną kadrą dydaktyczną oraz uczelniami wyższymi- rokrocznie szkoła zajmuje wysokie miejsce  w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektyw- obecnie „srebrna tarcza”;

§ realizację pasji artystycznych poprzez pracę w szkolnych kołach: teatralnym, poetyckim, w telewizji Bronek-TV, radio „Bronek-FM”, w kinie studyjnym, udział w konkursach plastycznych  i przeglądach  artystycznych;

§ otwarcie na kontakty ze środowiskiem  i drugim człowiekiem poprzez udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych i w wolontariacie oraz przygotowanie do udziału w życiu społecznym i politycznym poprzez zaangażowanie w pracę  Amnesty International;

§ podnoszenie umiejętności sportowych w nowoczesnej hali, w salach- tenisa stołowego, fitness,  na siłowni i kortach tenisowych;

§ możliwość nie tylko nauki, ale też dobrej zabawy- dyskoteki szkolne, liczne uroczystości i happeningi;

§ przyjazną atmosferę służącą dobrej pracy i świetnej zabawie.

 Więcej informacji w zakładce Rekrutacja