Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Absolwenci 2016/2017 na wyższych uczelniach

 

Sukcesy absolwentów Broniewskiego w wyborze wyższych uczelni.

Wszyscy tegoroczni absolwenci, którzy starali się o kontynuowanie  nauki na wyższych uczelniach, zostali pozytywnie zweryfikowani i od października rozpoczną kolejny etap swojej edukacji.

A oto kierunki studiów, na jakie dostali się nasi absolwenci:

lp

Liczba osób na  kierunku

Kierunek studiów

1.       

11  osób

lekarski

2.       

9  osób

filologia angielska ( w tym 1 osoba filologia angielska z językiem koreańskim)

3.       

po 7 osób

·         psychologia

·         zarządzanie lub zarządzanie i inżynieria produkcji

4.       

6 osób

·         chemia lub chemia kosmetyczna,  budowlana, materiałów bioaktywnych i kosmetyków oraz technologia chemiczna

5.       

po 5 osób

·         położnictwo,

·         pedagogika ,

·         prawo  i prawo administracyjne

6.       

po  4osoby

·         kryminologia,

·         finanse inwestycyjne i rachunkowość

7.       

po 3 osoby

·         budownictwo

·         inżynieria ( biomedyczna, machatroniczna i bezpieczeństwa pożarowego)

·         farmacja

8.       

po 2 osoby

·         weterynaria,

·         fizjoterapia

·         kosmetologia

·         dietetyka

·         informatyka

·         praca socjalna

·         filologia polska

·         ekonomia

·         zarzadzanie informacją i elektroniczne przetwarzanie informacji

9.       

po 1 osobie

·         dziennikarstwo

·         historia

·         lingwistyka stosowana

·         geodezja i kartografia

·         stosunki międzynarodowe

·         turystyka i rekreacja

·         biologia

·         pielęgniarstwo

·         zootechnika

·         teologia

·         telekomunikacja

·         dialektyka

·         gospodarka przestrzenna

·         transport

·         energetyka

·         bhp

·         bezpieczeństwo narodowe

·         logopedia z audiologią

W sumie 112 osób podejmie studia na 40 różnych kierunkach, z czego najwięcej na kierunku lekarskim. Dużym powodzeniem cieszy się również filologia angielska, psychologia, zarządzanie lub zarządzanie i inżynieria produkcji, najróżniejsze dziedziny chemii, położnictwo, pedagogika  oraz prawo 
i prawo administracyjne.

A oto uczelnie wybrane przez naszych absolwentów:

Lp.

Liczba absolwentów

uczelnia

1.       

56

Uniwersytety:

·         UJK Kielce (14)

·         UMCS Lublin (12)

·         Katolicki Uniwersytet Lubelski (5)

·         Uniwersytet Warszawski (5)

·         Uniwersytet Jagielloński(4)

·         Uniwersytet Rzeszowski (3)

·         Uniwersytet A. Mickiewicza W Poznaniu (3)

·         Uniwersytet Kardynała St. Wyszyńskiego w Warszawie(2)

·         Uniwersytet Łódzki (2)

·         Uniwersytet Śląski (2)

·         Uniwersytet Gdański (1)

·         Uniwersytet w Luton ( Wlk. Brytania)-1

·         Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (1)

·         Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (1)

2.       

18

Uczelnie Medyczne:

·         Uniwersytet Medyczny w Łodzi (4),

·         Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (3)

·         Uniwersytet Medyczny w Lublinie (3),

·         Medyczny Uniwersytet Warszawski(2),

·         Uniwersytet Medyczny Gdański (2),

·         Śląski Uniwersytet Medyczny (1),

·         Uniwersytet Medyczny w Rzeszowie (1),

·         Collegium Medicum Uniwersytetu M. Kopernika w Bydgoszczy(1),

·          Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (1)

3.       

14

Politechniki:

·         Politechnika Warszawska (3)

·         Politechnika Świętokrzyska (3)

·         Politechnika Wrocławska (3)

·         Politechnika Lubelska (1)

·         Politechnika Krakowska(1)

·         Politechnika Łódzka(1)

·         Politechnika Gliwicka (1)

·         Politechnika w Białymstoku (1)

4.       

11

Inne uczelnie wyższe:

·         Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (3)

·         Uczelnia techniczno-Handlowa w Warszawie (2)

·         Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu (1)

·         WSBiP (1)

·         Collegium Civitas w Warszawie (1)

·         Wyższa Szkoła Inżynierii I Zdrowia  (1)

·         Wyższa Szkoła Służby Pożarniczej w Warszawie (1)

·         Wyższa szkoła Zarządzania i Bankowości Krakowie (1)

5.       

10

Akademie:

·         Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (5)

·         Akademia Wychowania Fizycznego  Wrocław (1)

·         Wojskowa Akademia Techniczna (1)

·         Akademia Pedagogiczna w Krakowie (1)

·         Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie (1)

·         Akademia Ignatinum w Krakowie (1)

Najwięcej, bo aż 56 osób studiuje na 14- stu uniwersytetach ( głównie Łódzkim, Jagiellońskim
i Warszawskim), 18 osób na 9-ciu wyższych uczelniach medycznych ( zwłaszcza Łódzkim, Jagiellońskim, Warszawskim, Lubelskim i Gdańskim), a 14 na  8 Politechnikach ( głównie Warszawskiej, Świętokrzyskiej
i Wrocławskiej), 21 osób  studiuje na akademiach i innych wyższych uczelniach ( najwięcej na AGH
w Krakowie i  SGGW w Warszawie.)

 

Wyniki te są wielkim sukcesem zarówno naszych absolwentów, jak i kadry pedagogicznej liceum. 

Klasa 3a- humanistyczna

 

KIERUNKI

kierunek

Liczba osób

uczelnie

pedagogika

5

UMCS Lublin, Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Rzeszowski

Filologia angielska

4

Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu

administracja

4

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa, UMCS Lublin

psychologia

4

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa, Akademia Ignatinum w Krakowie, Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach

prawo

3

Uniwersytet Warszawski,

UMCS Lublin

Zarządzanie

2

Uczelnia Techniczno-Handlowa w Warszawie

kryminologia

2

Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Gdański

dziennikarstwo

1

UMCS Lublin

historia

1

UMCS Lublin

Bezpieczeństwo narodowe

1

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

ekonomia

1

UMCS Lublin

Elektroniczne przetwarzanie informacji

1

Uniwersytet Jagielloński

Filologia polska

1

Uniwersytet Warszawski

Zarządzanie informacją

1

Uniwersytet Jagielloński

Logopedia z audiologią

1

UMCS Lublin

Praca socjalna

1

Katolicki Uniwersytet Lubelski

17 kierunków

33 osoby

 

 

UCZELNIE

Uczelnia

Liczba osób

UMCS Lublin

9

Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach

3

Uniwersytet Jagielloński,

3

Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań,

2

Uniwersytet Warszawski,

2

Uniwersytet Rzeszowski

2

Uczelnia Techniczno-Handlowa w Warszawie

2

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa,

2

Akademia Pedagogiczna Kraków,

2

Uniwersytet Łódzki

1

Uniwersytet Gdański

1

Katolicki Uniwersytet Lubelski,

1

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

1

Akademia Ignatinum w Krakowie

1

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu

1

15 uczelni

33 osoby

 

Klasa b-lingwistyczna

 

 

KIERUNKI

kierunki

Liczba osób

uczelnie

Psychologia

5

Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Filologia angielska

4

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu

Filologia angielska z językiem koreańskim

1

Uniwersytet Śląski

fizjoterapia

1

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

zootechnika

1

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dialektyka

1

Uniwersytet w Luton, Wlk. Brytania

Turystyka i rekreacja

1

UMCS w Lublinie

Stosunki międzynarodowe

1

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Filologia polska

1

Uniwersytet Łódzki

pielęgniarstwo

1

Uniwersytet Jagielloński

Technik farmacji

1

CEZ Ostrowiec

ekonomia

1

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Finanse i rachunkowość

1

WSBiP Ostrowiec

Lingwistyka stosowana

1

Uniwersytet Warszawski

budownictwo

1

Politechnika Świętokrzyska

kryminologia

1

Collegium Civitas w warszawie

16 kierunków

23 uczniów

 

UCZELNIE

Uczelnia

Liczba osób

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

7

KUL w Lublinie

3

Uniwersytet Śląski

2

Uniwersytet Warszawski

1

Uniwersytet w Luton ( WLK. Brytania)

1

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

1

Uniwersytet Jagielloński

1

Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu

1

Politechnika Świętokrzyska

1

UMCS Lublin,

1

Uniwersytet Łódzki

1

WSBiP

1

CEZ

1

Collegium Civitas w Warszwie

1

15 uczelni

23 uczniów

Klasa 3c- politechniczna

 

KIERUNKI

kierunek

Liczba osób

uczelnie

Zarządzanie i inżynieria produkcji

4

AGH w Krakowie, Politechnika Lubelska

Budownictwo

2

Politechnika Warszawska, AGH w Krakowie

informatyka

2

Politechnika Świętokrzyska

Geodezja i kartografia

1

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Inżynieria i bezpieczeństwo pożarowe

1

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Chemia budowlana

1

Politechnika Łódzka

Inżynieria mechatroniczna

1

AGH w Krakowie

energetyka

1

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wydział transportu

1

Politechnika Warszawska

Inżynieria zarządzania

1

Politechnika Wrocławska

Gospodarka przestrzenna

1

Politechnika Krakowska

Chemia kosmetyczna

1

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Finanse inwestycyjne i rachunkowość

3

Uniwersytet Warszawski. UMCS Lublin, Wyższa szkoła Zarzadzania i bankowości w Krakowie

BHP

1

Uniwersytet przyrodniczy w Lublinie

14 kierunków

21 osób

 

UCZELNIE

Uczelnia

Liczba osób

AGH Kraków

5

Politechnika Warszawska

2

Politechnika Świętokrzyska

2

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

1

Politechnika Lubelska

1

Politechnika Wrocławska

1

Politechnika Krakowska

1

Politechnika Łódzka

1

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

1

Uniwersytet Warszawski,

1

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

1

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

1

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

1

UMCS Lublin

1

Wyższa szkoła Zarzadzania i bankowości w Krakowie

1

15 uczelni

21 uczniów

Klasa 3d- biologiczno-chemiczna

KIERUNKI

kierunek

Liczba osób

uczelnie

Kierunek lekarski

11

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (1), Medyczny Uniwersytet Warszawski(1),  Uniwersytet Medyczny w Lublinie (1),Śląski Uniwersytet Medyczny (1), Uniwersytet Medyczny w Łodzi (4), Uniwersytet Medyczny w Rzeszowie (1),Collegium Medicum Uniwersytetu M. Kopernika w Bydgoszczy(1), Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (1)

położnictwo

5

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytet Medyczny Gdański, Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach

weterynaria

2

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

chemia

2

Politechnika Wrocławska

dietetyka

2

Uniwersytet medyczny w Lublinie, Uniwersytet Rzeszowski

kosmetologia

2

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, AWF Wrocław

Inżynieria biomedyczna

1

Politechnika w Białymstoku

Biologia

1

 Gdański Uniwersytet Medyczny

farmacja

1

Medyczny Uniwersytet Warszawski

prawo

1

Uniwersytet Warszawski

fizjoterapia

1

Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach

Chemia mat. bioaktywnych

1

UMCS Lublin

telekomunikacja

1

Politechnika Gliwicka

Technologia chemiczna

1

Politechnika Warszawska

kryminologia

1

Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce

Teologia

1

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Technik Farmacji

1

CEZ

17 kierunków

35

 

UCZELNIE

Uczelnia

Liczba osób

Uniwersytet Medyczny w  Łodzi

4

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

3

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

3

Medyczny Uniwersytet Warszawski

2

Uniwersytet Medyczny Gdański

2

Śląski Uniwersytet Medyczny

1

Uniwersytet Medyczny w Rzeszowie

1

Collegium Medicum Uniwersytetu Kopernika  Bydgoszcz

1

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

1

Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce

4

Szkoła główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

2

Politechnika Wrocławska

2

UMCS Lublin

1

Politechnika Gliwicka

1

Katolicki Uniwersytet Lubelski

1

AWF Wrocław

1

Politechnika Warszawska

1

Uniwersytet Warszawski

1

Uniwersytet Rzeszowski

1

CEZ Ostrowiec

1

Politechnika w Białymstoku

1

21 uczelni

35 osoby