Tel. 41 262 17 68, , fax: 41 266 44 48

email: lo3sekretariat@broniewski.ostrowiec.pl

Dyrekcja Szkoły

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego nr III
im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Św.
dyrektor
mgr inż. Robert Warda - dyrektor szkoły
wicedyrektor
mgr Ewa Dobrowolska - wicedyrektor szkoły